Skaitmeninė humanitarika


Dalykas skirtas studentams, kurie domisi aktualiais visuomenės / kultūros procesais ir kompiuterinių technologijų panaudojimu jiems tyrinėti. Studentai kartu su dėstytojais kurs ir įgyvendins skaitmeninės humanitarikos projektą, studijuos ir išbandys kompiuterinius duomenų rinkimo, apdorojimo / kodavimo, sisteminimo ir vizualizavimo įrankius. Studentai giliau susipažins su socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų objektu ir sužinos, kaip kompiuterinės technologijos gali padėti atliekant visuomenės / kultūros tyrimus, kokie tyrimo įrankiai reikalingi šių dienų tyrėjams ir kaip galima prisidėti kuriant šiuos įrankius.

Šio pasirenkamojo dalyko pagrindinis tikslas yra suteikti studentams žinių apie aktualius visuomenės / kultūros procesus ir išmokyti jų tyrimo pradmenų taikant integruotus metodus ir kompiuterines technologijas (tyrimo duomenų pavyzdžių „realioje ir virtualioje“ aplinkose rinkimas, apdorojimas, analizė, sisteminimas ir pristatymas); išugdyti studentų tarpdisciplininio bendravimo įgūdžius kuriant pasirinktą skaitmeninės humanitarikos projektą ir jį įgyvendinant.

Skaitmeninė humanitarika VDU. 2018 m. rudens semestras Info skrajutė: Skaitmeninė humanitarika VDU. 2018 m. rudens semestras

Paskaitų temos


1. Kas yra skaitmeninė humanitarika? Aktualūs visuomenės / kultūros procesai ir tyrimų klausimai. Kompiuterinių technologijų panaudojimas tyrimuose. Tyrimo modelis. Integruoti tyrimo metodai ir duomenys.

1.1 Skaitmeninės humanitarikos projekto apibūdinimas, projektų pavyzdžių analizė.
(Studentų grupės (3-5 asmenys) pasirenka temą praktiniam darbui – tyrimų projektui, kurį įgyvendina naudodami kurse studijuojamus metodus, integruodami savarankiškai surinktus tekstinius, garsinius, vizualinius bei skaitinius duomenis. Analizuojami ir pristatomi visuomenės ir kultūros procesai bei kultūros tekstai, kuriais domisi įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinų tyrinėtojai.)

1.2. Elektroninis žemėlapis ir jo panaudojimas vizualiniam duomenų pristatymui, tyrėjų bendruomenės subūrimui ir valdymui.

2. Realioji ir virtualioji etnografija – realių ir virtualių grupių (Twitter, FB) stebėjimas, interviu, dokumentų analizė. Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas. Tyrimų klausimai ir tyrimų pavyzdžiai. Lauko tyrimų etika, tyrėjo darbo pagrindai ir skaitmeniniai įrankiai.

3. Kompiuterinių įrankių panaudojimas lauko tyrimų tekstinių, garsinių, vizualinių duomenų apdorojimui ir analizei. Duomenų skaitmeninimas ir saugojimas, paruošimas analizei, kodavimas, objektų ir įvykių atpažinimas bei lyginimas. Tekstinės informacijos vizualizavimo metodai ir įrankiai.

4. Skaitmeniniai istorijos šaltiniai. Aktualūs tiriamieji klausimai, tradiciniai ir skaitmeniniai tyrimo metodai – tekstų analizė, duomenų ir tekstų gavyba, žemėlapiai, duomenų vizualizavimas. Istorinių tekstų skaitmeninimo, saugojimo ir vizualinio pristymo pavyzdžiai.

5. Duomenų ir tekstų skaitmeninimas ir saugojimas. Žemėlapių kūrimas.

6. Išmanieji tyrimo įrankiai – elektroniniai klausimynai ir mobiliųjų telefonų programėlės, jų panaudojimo galimybės ir tyrimų pavyzdžiai. Žaidimo elementų integravimas į klausimynus. Darbo su klausimynais etika ir tyrėjo darbo pagrindai.

7. Kompiuterinės klausimyno duomenų analizės pagrindai, skaitinių ir tekstinių duomenų integravimo privalumai, duomenų vizualizavimas, pristatymas.

8. ‘Socialiniai tinklai’, jų tyrimų galimybės ir perspektyvos, susiję tiriamieji klausimai, pavyzdžių analizė. Tyrimo etika ir tyrėjo darbo pagrindai.

9. Kompiuterinė socialinių tinklų duomenų analizė ir vizualizavimas.

10. Dideli duomenys, duomenų gavyba ir jų panaudojimo pavyzdžiai (pvz., Šekspyro kūryba, spaudos tekstai, virtualių forumų tekstai, rašytiniai istorijos dokumentai ir kt.). Duomenų saugyklos. Metaduomenų formatai. Darbo su dideliais duomenimis etika ir tyrėjo darbo pagrindai.

11. Tekstų paruošimas analizei. Tekstinių duomenų analizės ir tekstų klasifikavimo metodai. Objektų ir įvykių atpažinimas tekste. Informacijos žemėlapiai, tinkami dideliems duomenims. Informacijos vizualizavimo metodai ir įrankiai.

12. Projekto rezultatų konceptualizavimas ir vizualizavimas.

12.1. Komunikacijų dizainas, informacijos architektūra, įvairialypės informacijos prezentavimo būdai.

13. Prezentacijos tipo pasirinkimas, prezentacijos struktūros formavimas ir kūrimas.


Skaitmeninės humanitarikos infrastruktūra


Žurnalai: https://wiki.commons.gc.cuny.edu/Journals/
DARIAH Skaitmeninių tyrimų infrastruktūra humanitariniams mokslams ir menams: http://dariah.eu
CLARIN Kalbos resursai ir technologijos; kalbos/tekstų analizės įrankiai: https://www.clarin.eu/
Organizacijos: http://guides.lib.umich.edu/c.php?g=283104&p=1886131


Skaitmeninės humanitarikos projektų pavyzdžiai


(a) Etninių grupių migracija (asmenys, kultūros, religijos, patirtys ir jų atvaizdavimas medijose);
(b) Miesto kultūrinės erdvės (asmenys, gyvenimo stiliai bei reikšmės, architektūra, istorija);
(c) Miesto ekologinis žemėlapis (asmenys, grupės, objektai); (d) Krepšinio sirgalių tapatybės tyrimai ir kt.

Kurso iššūkis yra bandymas atsakyti į klausimą – kaip galvotum ir gyventum, jeigu būtum hipis (arba žaliasis, benamis, profesorius, miesto meras, kariuomenės savanoris, krepšinio sirgalius, kitos grupės atstovas). Kokios būtų tavo vertybės, kuo užsiimtum, kaip leistum laisvalaikį, kokią muziką klausytum, kas būtų tavo draugai …? Kaip matytum aplinkinę visuomenę, įvairias jos grupes, kokios problemos tau rūpėtų, kaip visa tai paveiktų tavo gyvenimą, mintis, įsitikinimus, vertybes, elgesį.
Žmogaus bendravimas su aplinka ir sukuria socialinį procesą, kuris (išplėtotas) gali atvesti visuomenę į gerovę, arba kurti įtampas, nesantaiką. Šiuos klausimus tyrinėsime ir pasakosime kitiems naudodami šiuolaikines technologijas.

Projektų pavyzdžiai:
Skaitmeninis Detroitas: http://detroitdigital.matrix.msu.edu/index.html
Skaitmeninio archyvo pavyzdys: http://whitmanarchive.org/
Projektai: https://digitalhumanities.ucsc.edu/projects/


Dėstytojai


Administratorė (organizaciniai klausimai):
dr. Vitalija Kasperavičiūtė, vitalija.kasperaviciute@vdu.lt
Tel. 8-37-327836 (vietinis 3831)

Dėstytojai:
Socialinių/kultūrinių procesų tyrimai:
lekt. dr. Judita Kasperiūnienė (socialiniai tyrimai), doc. dr. Egidija Kiškina (mažųjų visuomenės grupių tyrimai), lekt. dr. Marius Sirutavičius (istorijos tyrimai).

Kompiuterinė duomenų analizė:
prof. dr.Tomas Krilavičius (socialinių tinklų tyrimai, duomenų vizualizavimas), doc. dr. Daiva Vitkutė – Adžgauskienė (kompiuteriniai tekstinių duomenų analizės metodai), doc. dr. Andrius Utka (kompiuteriniai tekstinių duomenų analizės metodai).

Skaitmeninės humanitarikos projektų pristatymas:
lekt. Kristijonas Jakubsonas (audiovizualiniai tyrimų projektų pristatymo sprendimai), doc. dr. Rimantas Plungė (naujųjų medijų priemonių taikymas pristatant projektą), lekt. Egidijus Vaškevičius (elektroniniai žemėlapiai, žaidimo elementų taikymas projektuose).

Dalyko programos rengėjai: doc. dr. Egidija Kiškina, doc. dr. Daiva Vitkutė – Adžgauskienė


Reklaminis video filmas:


Kontaktai pasiteiravimui: agne.kalediene@vdu.lt