Kultūros tyrimai


JAU! JAUNIMO AKTYVUMO UGDYMAS REGIONŲ KULTŪROS CENTRUOSE
Programa „Kultūros tyrimai“ 2017 07 – 2018 12
Lietuvos kultūros taryba (S/TYR-12(6.51)-2017)

Projekto tikslas: atlikti trijų Lietuvos miestelių (Vilkijos, Seredžiaus ir Smalininkų) jaunimo kultūrinių poreikių tyrimą ir, remiantis tyrimo duomenimis, sukurti modelius, kaip paskatinti jaunimo kūrybinį aktyvumą mažuose miesteliuose.
Projekto veiklos:
(1) Jaunimo kultūrinių poreikių tyrimas (2017 m. vasara – ruduo).
(2) Kultūriniai forumai miesteliuose, kurių metu planuojama pristatyti tyrimo rezultatus ir pravesti diskusijas apie tai, ką reikėtų daryti, kad miestelių jaunimo laisvalaikis būtų prasmingesnis ir įdomesnis. Kviečiami dalyvauti miestelių bendruomenių nariai, kultūros ir švietimo darbuotojai, savivaldybių, organizacijų atstovai, verslininkai, o svarbiausia – tyrimo dalyviai (2018 m. pavasaris – ruduo).

Daugiau info apie projektą –>