Migracijos procesų tyrimai / lietuvių grupės Čikagoje


Tyrimų 1-2 etapai

Tyrimų 3-4 etapai

Lietuvių grupės Čikagoje


Migracijos procesų tyrimai / lietuvių grupės Čikagoje

Egidija Ramanauskaitė

Gyvendami Lietuvoje vis rečiau galvojame apie savo etnines grupes ir jos kultūros gyvavimo reikšmę.  Naujas prasmes ji įgyja išeivijoje.
Šioje internetineje svetainėje pateikti pokalbių bei interviu fragmentai, nuotraukos ir vaizdo irašai besidomintiems padės atskleisti tautinės kultūros reikšmę lietuviams, kurie išvyko į Jungtines Amerikos valstijas po 1990-ųjų metų (‘trečioji išeivijos banga’), o taip pat ir tiems trečiosios kartos lietuviams, kurių tevai – atvykę čia po II-ojo pasaulinio karo kartu su savo tėvais (ju seneliais) – sukurė  pagrindus  lietuvių kultūros plėtrai Amerikoje, o jie patys jau rūpinasi ketvirtosios kartos auklejimu.
Temai atskleisti pasirinkti keli Čikagos ir Lemonto (Čikagos priemiestis) lietuvių kultūros židiniai – didesnes ir mažesnes grupes, į kurias kol kas pažvelgsime epizodiškai šioje aplinkoje pabuvojusio  stebėtojo žvilgsniu.

Foto galerija:


LTSC - Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Chicago, IL


Savaitgalis Čikagos Lietuvių jaunimo Centre: šeštadieninė mokykla


Čikagos lietuviu kultūrinės grupės (Prisistatymas Lemonte)


Praeities lietuvių pedsakais: Skerdyklų rajonas Čikagoje


Kelionę parėmė Europos socialinis fondas (VDU Humanitarinių mokslų fakulteto projektas „Istorijos, Etnologijos, Filosofijos ir Politiniu mokslų krypties pirmosios pakopos studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-048)

Egidijos Ramanauskaitės Kiškinos nuotraukos.
*Šioje svetainėje talpinamų duomenų pagrindu parengtas pranešimas tarptautinei mokslinei konferencijai Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos, 2012 m. lapkričio 15–16 d. Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas.