Kultūros tyrimai


JAU! JAUNIMO AKTYVUMO UGDYMAS REGIONŲ KULTŪROS CENTRUOSE

Programa „Kultūros tyrimai“ 2017 07 – 2018 12
Lietuvos kultūros taryba (S/TYR-12(6.51)-2017)


Projekto ataskaita (.pdf)—>>>

Projekto tikslas: atlikti trijų Lietuvos miestelių (Vilkijos, Seredžiaus ir Smalininkų) jaunimo kultūrinių poreikių tyrimą ir, remiantis tyrimo duomenimis, sukurti modelius, kaip paskatinti jaunimo kūrybinį aktyvumą mažuose miesteliuose.
Projekto veiklos:
(1) Jaunimo kultūrinių poreikių tyrimas (2017 m. vasara – ruduo).
(2) Kultūriniai forumai miesteliuose, kurių metu planuojama pristatyti tyrimo rezultatus ir pravesti diskusijas apie tai, ką reikėtų daryti, kad miestelių jaunimo laisvalaikis būtų prasmingesnis ir įdomesnis. Kviečiami dalyvauti miestelių bendruomenių nariai, kultūros ir švietimo darbuotojai, savivaldybių, organizacijų atstovai, verslininkai, o svarbiausia – tyrimo dalyviai (2018 m. pavasaris – ruduo).

Miesteliai

Tyrimas atliktas Kauno raj. Vilkijos miestelyje (Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 m. Vilkijoje gyveno 1957 gyventojai), Jurbarko raj. Smalininkų miestelyje (apie 470 gyventojų) ir Seredžiaus miestelyje (apie 500 gyventojų). Visi trys miesteliai išsidėstę prie Nemuno pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Pasirenkant miestelius, buvo kreipiamas dėmesys, kad miestelio jaunimo laisvalaikiui kuo mažesnę įtaką darytų didieji miestai. Smalininkai įsikūrę Lietuvos pasienyje atokiausiai nuo didžiųjų miestų (apie 130 km. nuo Klaipėdos ir 100 km nuo Kauno.) Šalia esantis didesnis kultūros židinys yra Jurbarkas. Seredžiaus miestelis yra apie 40 km., o Vilkija – 30 km. nuo Kauno. Nors atstumas nedidelis, šių miestelių gyventojams sudėtinga dalyvauti Kaune vykstančiuose vakariniuose renginiuose, nes paskutinis autobusas iš Kauno jų kryptimi išvyksta apie aštuntą valandą vakaro.

Tyrimo dalyviai

Visuose trijuose miesteliuose yra mažai vyresnio ten dirbančio jaunimo. Dauguma šių miestelių ir apylinkių jaunimo susitelkę pagrindinėse mokyklose, gimnazijose ir profesinėse technikos mokyklose, todėl ten ir buvo atliktas tyrimas. Vilkijoje ir Smalininkuose švietimo ir kultūros įstaigos veikia atskirai, o Seredžiuje šias funkcijas atlieka mokykla-daugiafunkcinis centras. Mokytojai ir kultūros darbuotojai čia dirba vienoje erdvėje (rengia mokyklos ir miestelio šventes, kalendorines šventes, organizuoja meno ir sporto renginius). Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendruomenė čia yra ‚po vienu stogu‘. Ne visi moksleiviai renkasi savo miestelio mokyklą, dalis važinėja į aplinkinių miestelių gimnazijas. (Iš Smalininkų važinėja mokytis į Jurbarką, o iš Seredžiaus – į Veliuoną). Šie ‘migruojantys’ moksleiviai tyrime nedalyvavo.

Lentelė 1: Tirtų moksleivių grupių (klasių) ir dalyvių skaičius

Miestelis, mokykla Grupių skaičius Tyrimo dalyvių skaičius
Vilkijos gimnazija 6 88
Vilkijos žemės ūkio mokykla 2 19
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 2 30
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla 2 21
Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla – daugiafunkcinis centras 2 15
Iš viso: 14 173

Tyrime dalyvavusių bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių amžius – 15-18 metų, profesinių technikos mokyklų moksleivių – 18-27 metai Iš viso dalyvavo 71 mergina ir 102 vaikinai.

Tyrimo eiga

Atliekant tyrimą, bendradarbiavome su kultūros centrų, mokyklų vadovais ir mokytojais. Mokyklos suteikė visas reikalingas sąlygas tyrimui atlikti. Tyrimas vyko informatikos klasėse, informatikos mokytojai padėjo paruošti techninę tyrimo pusę – klausimynai buvo perkelti į moksleivių kompiuterius. Vienu metu tyrime dalyvavo apytikriai nuo 7 iki 15 moksleivių (priklausomai nuo grupės dydžio). Didžioji dalis klausimynų užpildyta dalyvaujant tyrėjai. Trijose grupėse į pagalbą buvo pasitelkti su klausimynu gerai susipažinę mokytojai ir kultūros centrų darbuotojai. Prieš pildant klausimynus, buvo skiriama laiko aptarti tyrimo tikslus ir klausimus. Visos procedūros užtrukdavo iki 40 minčių. Klausimynai yra anoniminiai.

Tyrimo rezultatai

Miestelių jaunimo kūrybinis potencialas ir aplinkos, skatinančios veiklų aktyvumą
Šiame tinklalapyje pristatome vieną iš tyrimo temų, kuri gali būti aktuali patiems tyrimo dalyviams ir jų aplinkai – kitiems miestelių bendruomenių nariams. Tyrimui rūpėjo išsiaiškinti miestelių jaunimo kūrybinį potencialą (ką jie norėtų sukurti savo miestelyje, jeigu galėtų daryti viską, ką nori) ir kas, jaunimo manymu, galėtų padėti įgyvendinti jų sumanymus. Turint šiuos duomenis, gali kilti minčių apie tai, kaip prisidėti prie miestelių kultūrinės gerovės.


Kultūrinis forumas Vilkijos gimnazijoje 2018.11.23.

Vilkijos gimnazijoje surengtas Kultūrinis forumas, kurio metu buvo pristatyti tyrimo rezultatai ir vyko diskusija „Tavo svajonės gali virsti tikrove“. Dalyvavo tyrėjai, mokytojai, kultūros darbuotojai, Vilkijos miesto ir apylinkių seniūnai, socialiniai darbuotojai ir tyrimo dalyviai – Vilkijos gimnazijos moksleiviai.


Tyrimo pateiktis skaidrėse.
Diskusijos pateiktis skaidrėse
Tyrimo ir diskusijos pateiktis (PDF) –>>

Renginio metu gimnazijoje pristatyta paroda, skirta Lietuvos jaunimo subkultūrų istorijai. Parodoje eksponuojamos Vytauto Didžiojo universiteto Kultūros tyrimų centro archyvo nuotraukos.

Parodos nuotraukų galerija
Kultūrinis forumas Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje, 2018.12.13.
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje surengtas Kultūrinis forumas, kurio metu buvo pristatyti tyrimo rezultatai ir vyko diskusija „Tavo svajonės gali virsti tikrove“. Dalyvavo tyrėjai, mokytojai, miesto savivaldybės atstovai ir tyrimo dalyviai – Smalininkų gimnazijos moksleiviai.

Tyrimo pateiktis skaidrėse
Diskusijos pateiktis skaidrėse
Tyrimo ir diskusijos pateiktis (PDF) –>>
Kultūrinis forumas ir paroda Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje – daugiafunkciniame centre 2018.12 – 2019.02

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje – daugiafunkciniame centre 2018.12 – 2019.02 buvo eksponuojama fotografijų paroda „Lietuvos subkultūrų istorija“, kurioje buvo rodomos fotografijos iš VDU Kultūros tyrimų centro archyvo. 2019 m. vasario 7d. vyko paskaita „Lietuvos lauko festivaliai“, kurioje pristatyta jaunimo subkultūrų įvairovė.

Paskaitos „Lietuvos lauko festivaliai“ pateiktis (PDF) –>>

Tyrimų vaizdo dienoraštis
Tyrimo vaizdo dienoraštis: Vilkija 2017 m. spalis - lapkritis.
Tyrimo vaizdo dienoraštis: Smalininkai 2017-10-23
Tyrimo vaizdo dienoraštis: Seredžius 2017-12-12