Konferencija


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūros tyrimų centras

3-IOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
TARPDISCIPLININIAI GRUPIŲ TYRIMAI:
Jaunimo subkultūra, pasaulėžiūros ir gyvenimo būdas

2017 m. rugsėjo 29-30 d.
Kaunas, Lietuva


Konferencijos programa —>>

Šiuolaikinė visuomenė susideda iš įvairių kultūrinių grupių. Šių grupių realių ir virtualių erdvių analizė leidžia suprasti kaip ir kodėl šios grupės susikuria, egzistuoja ir išnyksta; kokia jų įtaka šiuolaikinei visuomenei?
Jaunimo subkultūros įgalina jaunimą išreikšti save unikaliais būdais ir gali būti vertinamos kaip kūrybinės laboratorijos, skirtos kurti kultūrą. Subkultūrų tyrimai leidžia giliau pažvelgti į tai, kaip naujos kultūros ir meno idėjos atsiranda ir plinta tarp šiuolaikinio jaunimo grupių ir išsivysto į visuomenės procesus.
Subkultūrų nariai išreiškia save bendraudami tarpusavyje ne tik „realiose“ erdvėse, pavyzdžiui, gatvėje, baruose, koncertuose ir festivaliuose, bet ir virtualioje erdvėje: socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“, Instagram ir kt.), interneto dienoraščiuose, forumuose ir t.t. Atsiradus naujiems bendravimo būdams, mokslininkai turėtų domėtis ne tik tradiciniais „lauko“ tyrimų metodais, bet ir naujomis technologijomis bei įrankiais. Todėl šioje konferencijoje siekiama suburti įvairių sričių mokslininkus, kurie galėtų pasidalinti savo pasiekimais taikant ne tik tradicinius tyrimo metodus, bet ir kompiuterinius įrankius savo darbe.
Konferencijos organizatoriai laukia tiek įvairių disciplinų empirinių ir teorinių pranešimų, tiek ir tarpdisciplininio požiūrio į jaunimo subkultūrų tyrimus. Ypač įdomūs būtų darbai, kurie sujungtų socialinių ir humanitarinių mokslų perspektyvas ir metodus. Kviečiame konferencijoje dalyvauti ir mokslininkus, kurie naudoja skaitmenines priemones, skirtas rinkti, analizuoti ar rodyti duomenis. Kviečiame įvairių disciplinų mokslininkus prisidėti prie subkultūrų reiškinio tyrimų, praturtinti akademinę šio reiškinio sampratą. Konferencijoje dalyvauti kviečiami ir jaunieji mokslininkai bei studentai. Mes laukiame atskirų pranešimų, bei kviečiame pasiūlyti sekcijas (nuo 3 iki 4 pranešėjų grupėje).

Kviečiame teikti pranešimų pasiūlymus pagal (bet neapsiribojant) šias temas:

 1. Teoriniai ir metodologiniai požiūriai į jaunimo subkultūras:
  • Jaunimo subkultūros, lauko tyrimai;
  • Metodinės problemos ir klausimai.
  2. Jaunimo subkultūros ir skaitmeninė humanitarika:
  • Naujosios metodikos ir mokslinių tyrimų priemonės, susijusios su kompiuterių mokslo ir humanitarinių ar socialinių mokslų sinteze  (virtuali etnografija, duomenų rinkimas, duomenų modeliavimas ir t.t..);
  • Kultūros tyrimuose ir socialiniuose moksluose naudojamos kompiuterinės programos;
  • Ženklai kultūros tyrimuose;
  • Skaitmeninis menas ir naujosios medijos;
  • Skaitmeniniai žaidimai ir humanitarinių mokslinių tyrimų įrenginių programos.
  3. Subkultūrų įvairovė:
  • Jaunimo subkultūrų įvairovė;
  • Jaunimo subkultūrų plėtra;
  • Lokalūs ir globalūs subkultūrų aspektai.
  4. Subkultūrų pasaulėžiūra ir veikla  realiose ir / ar virtualiose erdvėse:
  • Subkultūrų narių tapatybės;
  • Įvaizdžiai ir simboliai subkultūrose;
  • Tradicionalizmas, nacionalizmas ir politika subkultūrose;
  • Lyčių vaidmuo subkultūrose;
  • Dvasingumas, religija ir subkultūros;
  • Kultūrinės erdvės ir vietos subkultūrų kontekste;
  • Kultūros paveldas subkultūrose;
  • Šventės, ritualai ir performatyvumas subkultūrose;
  • Senėjimas ir subkultūros.
  5. Subkultūros ir visuomenė:
  • Vartotojiškumo, globalizacijos ir masinės žiniasklaidos įtaka subkultūroms;
  • Subkultūrų įtaka visuomenei;
  • Subkultūros populiariojoje kultūroje ir žiniasklaidoje.

Pranešimui leidžiamas laikas: 15 minučių pranešimas + 5 minutės diskusijoms.
Prašome užpildyti formą https://goo.gl/forms/iSdCJGOFNBIinrYS2
Santraukos pateikimo terminas 2017 m. rugpjūčio 1 diena.
Pranešimas apie dalyvavimą konferencijoje bus pateiktas 2017 m. rugpjūčio 15 dieną.

Dalyvio mokestis 50 eurų (studentams 25 eurų);
Kelionės ir apgyvendinimas dalyvauti konferencijoje –dalyvio sąskaita.
Konferencijos svetainė: http://ktc.vdu.lt/
Organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Kultūros tyrimų centras

Organizacinis komitetas: Agnė Kalėdienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Rasa Pranskevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas), Gintarė Dusevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas), Rasa Kasperienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Reda Šatūnienė (Šiaulių universitetas), Gintaras Jaronis (Vytauto Didžiojo universitetas).

cfcstudies@gmail.com