Klasteris


KLASTERIS-USM-800X400

Tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai

Klasteris įkurtas 2006 m. Klasterio registracijos Nr. H-08-015

Tyrėjų grupė

Ph.D. J. Rimas Vaišnys, vizituojantis profesorius, Yale universitetas, JAV – mokslininkų grupės vadovas
Dr. Egidija Ramanauskaitė (Kiškina), VDU – klasterio tarybos pirmininkė
Dr. Aušra Kairaitytė-Užupė, VDU
Dr. Artūras Petkus, MRU
Dr. Rasa Pranskevičiūtė, VDU alumni
Dr. Gintautas Mažeikis, VDU
Dr. Jūratė Černevičiūtė, VGTU
Dr. Mindaugas Dapkus, VDU
Dr. Reda Šatūnienė, VDU alumni
Dr. Tadas Kavolis, VDU alumni
Dr. Agnė Kalėdienė, VDU

Doktorantai: Rasa Kasperienė (IT)

Mokslinių tyrimų sklaida internete; parodos; fotografija; video: Gintaras Jaronis

Tikslai

Klasterio tikslas yra tyrinėti mažųjų visuomenės grupių formavimosi procesus, jų įtaką asmens tapatybei ir visuomenės kaitai.
Tyrėjus dominantys procesai ir grupės

Skonio/ stiliaus subkultūrinių grupių formavimosi procesai; naujųjų religinių judėjimų grupių, etninių grupių formavimosi procesai; kriminogeniniai grupių formavimosi procesai; akademinių bendruomenių procesai, migracijos procesai ir imigrantų grupės bei įvairios kitos visuomenės grupės.
Tyrimų kryptys

Klasterio tyrėjai atlieka etnologinius/ antropologinius subkultūrinių grupių tyrimus. Išskirtini tarpsritiniai tyrinėjimai, grindžiami dinaminių sistemų teorijos prieiga, kuri susijusi su matematine sistemine analize. Tai yra nuoseklus tyrėjo sprendimų (loginių veiksmų) atkartojimas tyrimo eigoje, grindžiamas jo pasirinkta prielaida: sistema sukuria savo būseną, kurios kaita, o taip pat ir išraiška susijusi su aplinkos poveikiu (Luenberger 1974). Tyrėjas laisvai pasirenka tiriamą sistemą. Pvz., analizuojamas grupės (sistemos) narių (subsistemų) elgesys, stebint jų reakcijas į aplinką (kitus grupės narius ir aplinką, esančią už grupės ribų), pagal šias reakcijas bandant nustatyti grupės narių būsenas, kurios vėlgi paskatina naujus individų sprendimus, poelgius, bendravimą. Sisteminės analizės principas – kiekvienas grupės narys analizuojamas taikant tą pačią sisteminę prieigą. Etnografiniai duomenys renkami ir analizuojami naudojant pagrindinius dinaminių sistemų teorijos struktūrinius elementus: aplinkos – būsenos – savirtaiškos sąveika. Šiai triadai konceptualiai ieškoma empirinio pagrindimo formuojant kintamųjų ir verčių struktūras, ieškant jų sąveikų. Duomenys renkami naudojant etnografinius lauko tyrimų metodus: stebėjimą dalyvaujant grupės veikloje, giluminius interviu, klausimynus, filmavimą bei fotografijas.

Klasterio tyrėjų koordinuoti tyrimų ir studijų projektai (nuo 2006 metų)

ES 6 BP projektas „Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities“ 2006 – 2009
http://sal.vdu.lt
Europos socialinio fondo tyrimų ir studijų projektas „Socialinių grupių identitetų tyrimų bei studijų plėtra“ 2006 – 2008

Nuoroda (projekto interneto svetainės medžiaga, pdf) –>

„Visuomenė ir gyvenimo stiliai“ (VGS) 2005 – 2006

Tyrimų sklaida

Klasterio dalyviai rengia tyrimų projektus, leidžia mokslinį žurnalą „Grupės ir aplinkos = Groups and environments“, kaupia ir sistemina bei skaitmenizuoja tyrimų duomenų archyvus, rengia konferencijas ir seminarus; akademinius kultūrinius forumus, kuriuose tyrėjai, tiriamų grupių dalyviai ir kiti visuomenės nariai turi galimybę geriau pažinti vieni kitus, mokytis tolerancijos; rengia meninės fotografijos parodas, atskleidžiančias įvairių vertybinių orientacijų grupių gyvenimo stilių, jų tapatybes.

Žurnalas „Grupės ir aplinkos = Groups and environments”
[referuojamas tarptautinėje duomenų bazėje CEEOL] http://groups-and-environments.vdu.lt/

Tyrimo duomenų archyvai

Lietuvoje tyrinėtų grupių duomenų bazė:
http://salarchive.vdu.lt/tyrimudb/
Lietuvoje tyrinėtų subkultūrinių grupių interaktyvus žemėlapis:
http://salarchive.vdu.lt/zemelapis/
SAL archive (6BP projekto „Society and Lifestyles“ tarptautinis tyrimų duomenų archyvas)
http://salarchive.vdu.lt


Tarptautinės konferencijos ir seminarai, surengti dalyvaujant ES 6BP projekte „Society and Lifestyles“

Subcultures and Lifestyles in Russia and East Central Europe. Conference at the University of Salford December 4-6, 2008 (All the SAL project partners participated) http://sal.vdu.lt/events_2008_12.php

Challenges for Contemporary European Society: Cultural Communities and Identities. Conference at Vytautas Magnus University. Kaunas – Zarasai, 2007 08 24-26 (All the SAL project partners participated)
August 24, Kaunas conference: http://sal.vdu.lt/events_2007_02-4.php
August 25, Zarasai – Participation in the youth festival „Black Horned Moon“ / SAL Experimental environment: http://sal.vdu.lt/events_2007_02-3.php

Conference of all SAL partners in Pecs, Hungary – dissemination presentations and debates; preparing the ground for fieldwork 2. 21-25/02/2007

1 st. Workshop in Riga, Latvia for drawing up the questionnaire to be used during fieldwork 2. April 02-3/04/2007 (Participants from Daugavpils University and Kaunas University).

2 nd. Workshop in Riga, Latvia for drawing up the questionnaire to be used during fieldwork 2. May 30/03-4/05/2007 (Participants from University of SS Cyril and Methodius in Trnava Department of Ethnology and Non-European Studies, Bratislava, Slovakia; “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania; Daugavpils University, Latvia; Vytautas Magnus University, Kaunas, lithuania).

Workshop in Chisinau, Moldova on SAL comparative analysis. Summer 2008, Centre for Social Research, Chisinau. (Participants from Vytautas Magnus University and Centre for Social Research, Chisinau).

Workshop in Kazan, Tatarstan, Russia on systematic comparative analysis. Summer 2008, Centre for Analytic Studies and Development; Kazan, Russia (Participants: Centre for Analytic Studies and Development, Kazan; SRC „Region“, Uljanovsk, Russia; Vytautas Magnus University, Kaunas).


Meninių fotografijų, informacinių plakatų parodos. Audiovizualinės ekspozicijos

Fotografijų paroda „Grupės ir aplinkos“. Autoriai: Gintaras Jaronis, Tadas Juras, Agnė Kalėdienė (dalyvavo dr. Tomas Pabedinskas – fotografijų paroda „Subkultūros“). VDU Didžiosios salės fojė. VDU Centriniai rūmai. Kaunas, 2014.11.06-2015.02.30. http://ktc.vdu.lt/moksline-konferencija-tarpdisciplininiai-visuomenes-grupiu-tyrimai-3/

Informacinių plakatų paroda. VDU Didžiosios salės fojė. VDU Centriniai rūmai. Kaunas, 2014.11.06-2014.11.07.

Fotografijų / informacinių plakatų paroda (VDU 1 rūmai, Laisvės al. 53, 2a. fojė), 2011.

Informacinių plakatų paroda mokslo populiarinimo festivalyje „Pamatyk kitaip 2009“, kuris vyko renginių „Kauno dienos 2009“ metu. Kaunas, Laisvės alėja, 2009.05.22. http://ktc.vdu.lt/mokslo-populiarinimo-festivalis-pamatyk-kitaip-09/

Fotografijų/informacinių plakatu paroda (Projekto „Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities“ baigiamieji renginiai – kultūrinis /akademinis forumas,VDU 2009.02.17-21) http://ktc.vdu.lt/stendu-ir-fotografiju-parodos-atidarymas/

Fotografijų/informacinių plakatu paroda, Audiovizualinė ekspozicija. (Kultūrų tyrimų centro ir magistrantūros programos „Mažųjų visuomenės grupių tyrimai“ studentų bei dėstytojų surengta konferencija ir kultūrų forumas. 2008.05.30-31, VDU, Klubas „Sesija“, S.Daukanto g. 27, Kaunas)
http://ktc.vdu.lt/moksline-konferencija-ir-kulturu-forumas-2008-05-30-31/

Informacinių plakatų paroda (Konferencija jaunimo laisvalaikio tema; 2007, Vilnius, Mokytojų namai)

Fotografijų / informacinių plakatų paroda. Audiovizualinė ekspozicija. (Projekto SAL renginys:
„Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities“ August 24-26, Zarasai, Lithuania Participation in the youth festival „Black Horned Moon“ / Experimental environment). http://ktc.vdu.lt/audiovizualine-ekspozicija-festivalyje-menuo-juodaragis-2007/

Fotografijų / objektų paroda: „Jaunimo subkultūros sovietmečiu: įvaizdžiai, idėjos, identitetas“. 2007.10.10-11.19. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusio tęstinio projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ IV dalies „Kaunas sovietmečiu“ renginiai.  http://ktc.vdu.lt/fotografiju-ir-objektu-ekspozicija-kauno-apskrities-viesojoje-bibliotekoje/

Fotografijų paroda ( VDU PMDI 2-3a.fojė, 2006 ruduo;)

Fotografijų paroda. Audiovizualinė ekspozicija. (Projekto „Visuomenė ir gyvenimo stiliai- socialinės harmonijos link“ kultūrinis-akademinis forumas. 2006.09). http://ktc.vdu.lt/subkulturu-forumas-2006-09-30/


Kultūriniai akademiniai forumai, mokslinių tyrimų sklaidos renginiai

„Pamatyk kitaip 09“ Kultūrų tyrimų centras dalyvavo mokslo populiarinimo festivalyje „Pamatyk kitaip 2009“, kuris vyko renginių „Kauno dienos 2009“ metu. Kaunas, Laisvės alėja, 2009.05.22. http://ktc.vdu.lt/mokslo-populiarinimo-festivalis-pamatyk-kitaip-09/

Projekto „Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities“ baigiamieji renginiai –kultūrinis /akademinis forumas (VDU 2009.02.17-21). http://ktc.vdu.lt/projekto-sal-baigiamieji-renginiai/

Kultūrų tyrimų centro ir magistrantūros programos „Mažųjų visuomenės grupių tyrimai“ studentų bei dėstytojų surengta konferencija ir kultūrų forumas (2008.05.30-31 VDU, Klubas „Sesija“, S.Daukantog. 27, Kaunas). http://ktc.vdu.lt/moksline-konferencija-ir-kulturu-forumas-2008-05-30-31/

2007.10.10-11.19. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tęstinio projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ IV dalies „Kaunas sovietmečiu“ renginiai. Doc. dr. Egidija Ramanauskaitė – Kiškina skaitė pranešimą „Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu Kaune“

Projekto SAL renginys- kultūrinis/akademinis forumas:
„Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities“
August 24-26, 2007, Zarasai, Lithuania. Participation in the youth festival „Black Horned Moon“ / Experimental environment.

http://ktc.vdu.lt/audiovizualine-ekspozicija-festivalyje-menuo-juodaragis-2007/

http://sal.vdu.lt/events_2007_02-3.php


„Visuomenė ir gyvenimo stiliai- socialinės harmonijos link“ kultūrinis-akademinis forumas. 2006.09.
Klasterio jaunieji tyrinėtojai.

– magistrantūros programos „Kultūrinių grupių studijos“ magistrantai atlieko tyrimus ir švietėjiškas veiklas įvairiose socialinėse aplinkose

– 2010 m gruodžio mėn. 1 ir 2 kursų magistrantai surengė paskaitą apie jaunimo subkultūrinių grupių tapatybes Kauno pataisos namų gyventojams
– 2010 m. Mintautė Jurkutė, Sigita Mačiulaitienė, Martynas Krasuckas ir Lina Garbenčiūtė atliko tyrimą Kauno pataisos namuose ir jo rezultatus pristatė pataisos namų administracijos darbuotojams
– 2010 m. magistrantai ir dėstytojai surengė viešą paskaitą sociologų dienų lankytojams (nuoroda)
– 2009 m. vasario 17 – 21 d. magistrantai dalyvavo akademiniame kultūriniame forume, kuriame pristatė tiriamas grupes (nuoroda)
– 2008 m. gegužės 30 – 31 d. buvo surengta konferencija ir akademinis kultūrinis forumas „Subkultūriniai gyvenimo stiliai: savi ir nesvetimi“ (pranešimą konferencijai ir forumui parengė magistrantė Vida Lisaitė).
– 2007 m magistrantai dalyvavo rengiant eksperimentinę aplinką (SAL parodą ir akademinį forumą jaunimo muzikos festivalyje „ Mėnuo Juodaragis“ Zarasuose. http://sal.vdu.lt/events_2007_02-3.php


Atrinktos publikacijos (2006 – 2010 m.)

Buivydas A., Ramanauskaitė E., Vaišnys R.. Developing methods and computer tools for systematic qualitative data analysis. Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments: interdisciplinary research studies, 2 (2010), p. 77-86. ISSN 2029-4182

Buivydas A., Vaišnys R. Grupė kaip dinaminė sistema. Grupės ir aplinkos : : tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments: interdisciplinary research studies, 1 (2009), p. 49-58. ISSN 2029-4182

Černevičiūtė J. Jaunųjų miesto profesionalų gyvenimo stiliaus naracijos – Sociologija. Mintis ir veiksmas 1 (2008)

Černevičiūtė J. Tapatumo kūrimas populiarioje kultūroje. Grupės ir aplinkos : mokslo darbai = Groups and environments: interdisciplinary research studies 1 (2009), p. 17-28. ISSN 2029-4182

Kavolis T. Lithuanian Nationalist Skinhead Subculture: the Features of Identity// Cultural Identity Studies Vol. 15. Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe (eds. George McKay et al) Peter Lang AG: Oxford, Bern, Berlin. 2009. P. 141 – 163. ISSN 1661-3252; ISBN 978-3-03911-921-9

Kavolis T. Nacjonalistycni skinheadzi na Litwie / Okolice.Rocznik Etnologiczny.. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu. T.4: 2006. P.91 – 96.

Kavolis T. Skinhead Subculture in Lithuania. Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinysi = Groups and environments: interdisciplinary research studies. Nr.2 (2010). P. 183-188. ISSN 2029-4182

Mažeikis G. Simbolinių pasaulių kūryba, gamyba ir kolonizacija. Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments: interdisciplinary research studies 1 (2009), p. 29 – 48. ISSN 2029-4182

Pranskevičiūtė R. Visarion and Anastasia Movements in Lithuania. Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinysi = Groups and environments: interdisciplinary research studies. Nr.2 (2010). P. 213-218. ISSN 2029-4182

Ramanauskaitė E., Vaišnys R, Buivydas A. Grupių elgesio modeliavimo link: naujieji pagonys. Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments: interdisciplinary research studies Nr.1 (2009). P. 87 – 124. ISSN 2029-4182

Ramanauskaitė E., Vaišnys R. Lessons from a Lithuanian hippie paradise glimpsed through a keyhole (2).// Cultural Identity Studies Vol. 15. Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe (eds. George McKay et al) Peter Lang AG: Oxford, Bern, Berlin…. 2009. P. 141 – 163. ISSN 1661-3252; ISBN 978-3-03911-921-9

Šatūnienė, R. Aesthetiscisation of Leisure – Performance Elements in Electronic Music Parties// Humanities in New Europe (2). Science and Society, Kaunas (Lietuva). (2007). P. 419-424.
Vaišnys R., Buivydas A., Ramanauskaite E. Groups in theory and practice. Grupės ir aplinkos: mokslo darbai = Groups and environments: interdisciplinary research studies, 2 (2010), P. 23-55. ISSN 2029-4182

Vaišnys R., Ramanauskaitė E.. Lessons from a Hippie Paradise Glimpsed Through a Keyhole (1). Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinysi = Groups and environments: interdisciplinary research studies. Nr.1 (2009). P. 59-68. ISSN 2029-4182

Zajančkauskaitė, R. (Šatūnienė) “Anti-vartotojiškumo ir anti-komercijos vertybių raiška punk/hardcore subkultūroje” // Humanities in New Europe (1). Culture and Identity, Kaunas: VDU. (2006). P. 219-233.

Zajančkauskaitė, R. (Šatūnienė) Tekstas ir idėja punk/hardcore subkultūroje // Vârds un tâ pētîšanas aspekti , Liepaja (2006). Nr. 10. P. 257-267.

Tarptautinis bendradarbiavimas