Periodicals


ejournals600-copy

Grupės ir aplinkos=Groups and Environments Ejournals.vdu.lt database.

Link—>>>

Grupės ir aplinkos / Groups and Environments
Nr.1 2009

Link—>>>

Grupės ir aplinkos / Groups and Environments
Nr.2 2010

Link—>>>

Grupės ir aplinkos / Groups and Environments
Nr.3 2012

Link—>>>

Grupės ir aplinkos / Groups and Environments
Nr.4 2015

Link—>>>

Visuomenės grupių tyrimai.
Metinė apžvalga: 2013-2014m.

(Social Group Research. Review: 2013-2014)

Link—>>>

Visuomenės grupių tyrimai.
Metinė apžvalga: 2011-2012m.

(Social Group Research. Review: 2011-2012)

Link—>>>

Lietuvos akademinio jaunimo migracija:
studijų aplinkos įtaka sprendimams. Mokslo studija.

(Lithuanian academic youth migration:
Environment of Studies; Influence for decisions. Science study.)

Egidija Ramanauskaitė, Juozas Rimvydas Vaišnys,
Aušra Kairaitytė, Andrius Buivydas.
Vytauto Didžiojo universitetas, 2013m.
Link—->>> (pdf)

Dinaminės sistemos

(Dynamic Systems)

Andrius Buivydas, Juozas Rimvydas Vaišnys.
Vytauto Didžiojo universitetas, 2008m.

Subkultūra: fenomenas ir modernumas

(Subculture: Phenomenon and Modernity)

Egidija Ramanauskaitė Kiškina.
Monografija, Vytauto Didžiojo universitetas, 2005m.