VDU profesinio tobulėjimo seminaras mokytojams


Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkcinio mokymo centre (V.Putvinskio g. 23) 2019.04.23 vyko VDU profesinio tobulėjimo seminaras mokytojams. HMF Kultūros tyrimų centro mokslo darbuotoja doc. dr. Egidija Ramanauskaitė Kiškina pristatė temą „Jaunimo aktyvumo ugdymas regionų mieteliuose“. Seminare aptartos jaunimo laisvalaikio problemos mažuose miesteliuose, analizuoti jų sprendimo būdai pasitelkiant mokslinius tyrimus. Seminare pristatyta jaunimo grupių tyrimo metodologija, tyrimų uždaviniai ir tiriamieji klausimai, duomenų analizės būdai. Vyko diskusijos apie tai kaip panaudoti tyrimo rezultatus skatinant jaunimo kultūrinės veiklos ugdymą.